BPW – Resor 11 piórowy

 • Producent: Weweler
 • Nr katalogowy: A179Z066ZA70
 • Nr OEM:
 • grub. 11×10 mm
 • szer. 100 mm
 • dług. Lx/Ly: 598/598 mm
 • Waga: 50 kg

BPW – Resor 13 piórowy

 • Producent: Weweler
 • Nr katalogowy: A179Z079ZA70
 • Nr OEM:
 • grub. 13×10 mm
 • szer. 100 mm
 • dług. Lx/Ly: 598/598 mm
 • Waga: 72 kg

BPW – Resor 15 piórowy

 • Producent: Weweler
 • Nr katalogowy: A179Z114ZA70
 • Nr OEM:
 • grub. 15×8 mm
 • szer. 100 mm
 • dług. Lx/Ly: 485/485 mm
 • Waga: 56.7 kg

BPW – Resor 3 piórowy

 • Producent: Weweler
 • Nr katalogowy: F179Z109ZA70
 • Nr OEM:
 • grub. 3×19 mm
 • szer. 100 mm
 • dług. Lx/Ly: 598/598 mm
 • SU-85 mm
 • Waga: 39.1 kg

BPW – Resor 3 piórowy

 • Producent: Weweler
 • Nr katalogowy: F179Z121ZA70
 • Nr OEM:
 • grub. 3×18 mm
 • szer. 100 mm
 • dług. Lx/Ly: 495/495 mm
 • SU-130 mm
 • Waga: 28.4 kg

BPW – Resor 1 piórowy

 • Producent: Weweler
 • Nr katalogowy: F179Z203ZA75
 • Nr OEM:
 • grub. 1×48 mm
 • szer. 100 mm
 • dług. Lx/Ly: 578/300 mm
 • dług. L1/L2/L3: 200/70mm
 • SilentBlock: 30 mm
 • Waga: 27.4 kg

BPW – Resor 1 piórowy

 • Producent: Weweler
 • Nr katalogowy: F179Z205ZA75
 • Nr OEM:
 • grub. 1×51 mm
 • szer. 100 mm
 • dług. Lx/Ly: 575/325 mm
 • dług. L1/L2/L3: 220/50 /70mm
 • SilentBlock: 30 mm
 • Waga: 33.4 kg

BPW – Resor 1 piórowy

 • Producent: Weweler
 • Nr katalogowy: F179Z235ZA75
 • Nr OEM:
 • grub. 1×48 mm
 • szer. 100 mm
 • dług. Lx/Ly: 580/365 mm
 • dług. L1/L2/L3: 220/50 /70mm
 • SilentBlock: 30 mm
 • Waga: 32.2 kg

BPW – Resor 1 piórowy

 • Producent: Weweler
 • Nr katalogowy: F179Z198ZA75
 • Nr OEM:
 • grub. 1×48 mm
 • szer. 100 mm
 • dług. Lx/Ly: 500/445 mm
 • dług. L1/L2/L3: 290/50 /70mm
 • SilentBlock: 30 mm
 • Waga: 36 kg

BPW – Resor 1 piórowy

 • Producent: Weweler
 • Nr katalogowy: F179Z187ZA75
 • Nr OEM:
 • grub. 1×48 mm
 • szer. 100 mm
 • dług. Lx/Ly: 500/470 mm
 • dług. L1/L2/L3: 320/50/70 mm
 • Kr: 150 mm
 • SilentBlock: 30 mm
 • Waga: 36 kg

BPW – Resor 1 piórowy

 • Producent: Weweler
 • Nr katalogowy: F179Z204ZA75
 • Nr OEM:
 • grub. 1×48 mm
 • szer. 100 mm
 • dług. Lx/Ly: 575/365 mm
 • dług. L1/L2/: 270/70 mm
 • Kr: 150 mm
 • SilentBlock: 30 mm
 • Waga: 36.5 kg

BPW – Resor 1 piórowy

 • Producent: Weweler
 • Nr katalogowy: F179Z2454ZA75
 • Nr OEM:
 • grub. 1×48 mm
 • szer. 100 mm
 • dług. Lx/Ly: 575/370 mm
 • dług. L1/L2: 270/70 mm
 • Kr: 25 mm
 • SilentBlock: 30 mm
 • Waga: 36.4 kg

BPW – Resor 1 piórowy

 • Producent: UE
 • Nr katalogowy: F179Z232ZA75
 • Nr OEM:
 • grub. 1×56 mm
 • szer. 70 mm
 • dług. Lx/Ly: 575/370 mm
 • dług. L1/L2: 270/70 mm
 • Kr: 30 mm
 • SilentBlock: 30 mm
 • Waga: 35 kg

BPW – Resor 1 piórowy

 • Producent: Weweler
 • Nr katalogowy: F179Z250ZA75
 • Nr OEM:
 • grub. 1×54 mm
 • szer. 100 mm
 • dług. Lx/Ly: 625/370 mm
 • dług. L1/L2: 270/70 mm
 • Kr: 30 mm
 • SilentBlock: 30 mm
 • Waga: 41.3 kg

BPW – Resor 1 piórowy

 • Producent: Weweler
 • Nr katalogowy: F179Z256XA75, F179Z256ZA75
 • Nr OEM:
 • grub. 1×62 mm
 • szer. 70 mm
 • dług. Lx/Ly: 575/370 mm
 • dług. L1/L2: 270/70 mm
 • Kr: 30 mm
 • SilentBlock: 24 / 30 mm
 • Waga: 29.3 kg

BPW – Resor 1 piórowy

 • Producent: Weweler
 • Nr katalogowy: F179Z233ZA75
 • Nr OEM:
 • grub. 1×51 mm
 • szer. 100 mm
 • dług. Lx/Ly: 575/365 mm
 • dług. L1/L2: 270/70 mm
 • Kr: 100 mm
 • SilentBlock: 30 mm
 • Waga: 39 kg

BPW – Resor 1 piórowy

 • Producent: Weweler
 • Nr katalogowy: F179Z247ZA75
 • Nr OEM:
 • grub. 1×51 mm
 • szer. 100 mm
 • dług. Lx/Ly: 575/370 mm
 • dług. L1/L2: 270/70 mm
 • Kr: 100 mm
 • SilentBlock: 30 mm
 • Waga: 47 kg

BPW – Resor 1 piórowy

 • Producent: Weweler
 • Nr katalogowy: F179Z255ZA75
 • Nr OEM:
 • grub. 1×62 mm
 • szer. 70 mm
 • dług. Lx/Ly: 575/370 mm
 • dług. L1/L2: 270/70 mm
 • Kr: 110 mm
 • SilentBlock: 30 mm
 • Waga: 30.5 kg

BPW – Resor 1 piórowy

 • Producent: UE
 • Nr katalogowy: 14250
 • Nr OEM:
 • grub. 1×62 mm
 • szer. 70 mm
 • dług. Lx/Ly: 625/365 mm
 • dług. L1/L2: 270/70 mm
 • Kr: 185 mm
 • SilentBlock: 30 mm
 • Waga: 28.2 kg

BPW – Resor 1 piórowy

 • Producent: Weweler
 • Nr katalogowy: F179Z286ZA75
 • Nr OEM:
 • grub. 1×62 mm
 • szer. 70 mm
 • dług. Lx/Ly: 575/370 mm
 • dług. L1/L2: 270/70 mm
 • Kr: 185 mm
 • SilentBlock: 30 mm
 • Waga: 32.7 kg

BPW – Resor 1 piórowy

 • Producent: Weweler
 • Nr katalogowy: F179Z287ZA75
 • Nr OEM:
 • grub. 1×60 mm
 • szer. 70 mm
 • dług. Lx/Ly: 575/370 mm
 • dług. L1/L2: 270/70 mm
 • Kr: 205 mm
 • SilentBlock: 30 mm
 • Waga: 33.3 kg

BPW – Resor 2 piórowy

 • Producent: Weweler
 • Nr katalogowy: 14090
 • Nr OEM:
 • grub. 1×56 mm
 • szer. 70 mm
 • dług. Lx/Ly: 575/370 mm
 • dług. L1/L2: 270/70 mm
 • Kr: 196 mm
 • SilentBlock: 30 mm
 • Waga: 29.1 kg

BPW – Resor 2 piórowy

 • Producent: Weweler
 • Nr katalogowy: 14092
 • Nr OEM:
 • grub. 1×56 mm
 • szer. 70 mm
 • dług. Lx/Ly: 575/370 mm
 • dług. L1/L2: 270/70 mm
 • Kr: 196 mm
 • SilentBlock: 24 mm
 • Waga: 29.1 kg

BPW – Resor 2 piórowy

 • Producent: Weweler
 • Nr katalogowy: 14120
 • Nr OEM:
 • grub. 1×62 mm
 • szer. 70 mm
 • dług. Lx/Ly: 575/370 mm
 • dług. L1/L2: 270/70 mm
 • Kr: 196 mm
 • SilentBlock: 30 mm
 • Waga: 32 kg

BPW – Resor 2 piórowy

 • Producent: Weweler
 • Nr katalogowy: 14122
 • Nr OEM:
 • grub. 1×62 mm
 • szer. 70 mm
 • dług. Lx/Ly: 575/370 mm
 • dług. L1/L2: 270/70 mm
 • Kr: 196 mm
 • SilentBlock: 24 mm
 • Waga: 32 kg

BPW – Resor 1 piórowy

 • Producent: Weweler
 • Nr katalogowy: F179Z227ZA75
 • Nr OEM:
 • grub. 1×48 mm
 • szer. 100 mm
 • dług. Lx/Ly: 575/520 mm
 • dług. L1/L2: 270/70 mm
 • Kr: 205
 • SilentBlock: 30 mm
 • Waga: 37.4 kg

BPW – Resor 1 piórowy lewy

 • Producent: Weweler
 • Nr katalogowy: F179Z218ZL75
 • Nr OEM:
 • grub. 1×50 mm
 • szer. 100 mm
 • dług. Lx/Ly: 580/380 mm
 • dług. L1/L2: 270/70 mm
 • Kr: 150 mm
 • SilentBlock: 30 mm
 • Waga: 37 kg

BPW – Resor 1 piórowy lewy

 • Producent: Weweler
 • Nr. katalogowy: F179Z218ZL75
 • Nr. OEM:
 • grub. 1×50 mm
 • szer. 100 mm
 • dług. Lx/Ly: 580/380 mm
 • dług. L1/L2: 270/70 mm
 • Kr: 150 mm
 • SilentBlock: 30 mm
 • Waga: 37 kg

BPW – Resor 1 piórowy prawy

 • Producent: Weweler
 • Nr. katalogowy: F179Z229ZR75
 • Nr. OEM:
 • grub. 1×50 mm
 • szer. 100 mm
 • dług. Lx/Ly: 575/360 mm
 • dług. L1/L2: 270/70 mm
 • Kr: 100
 • SilentBlock: 30 mm
 • Waga: 36 kg

BPW – Resor 2 piórowy

 • Producent: Weweler
 • Nr. katalogowy: F179Z140ZA75
 • Nr. OEM:
 • grub. 2×40 mm
 • szer. 100 mm
 • dług. Lx/Ly: 550/465 mm
 • dług. L1/L2/L3: 320/50/70 mm
 • Kr: 50 mm
 • SilentBlock: 30×60 mm
 • Waga: 53.7 kg

BPW – Resor 2 piórowy

 • Producent: Weweler
 • Nr. katalogowy: F179Z191ZA75
 • Nr. OEM:
 • grub. 2×38 mm
 • szer. 100 mm
 • dług. Lx/Ly: 500/465 mm
 • dług. L1/L2/L3: 320/50/70 mm
 • Kr: 150 mm
 • SilentBlock: 30 mm
 • Waga: 52 kg

BPW – Resor 2 piórowy

 • Producent: Weweler
 • Nr. katalogowy: F179Z209ZA75
 • Nr. OEM:
 • grub. 2×43 mm
 • szer. 100 mm
 • dług. Lx/Ly: 500/465 mm
 • dług. L1/L2/L3: 320/50/70 mm
 • Kr: 150 mm
 • SilentBlock: 30×57 mm
 • Waga: 54.1 kg

BPW – Resor 2 piórowy

 • Producent: Weweler
 • Nr. katalogowy: F179Z194ZA75
 • Nr. OEM:
 • grub. 2×38 mm
 • szer. 100 mm
 • dług. Lx/Ly: 500/440 mm
 • dług. L1/L2/L3: 295/50/70 mm
 • SilentBlock: 30×57 mm
 • Waga: 42.2 kg

BPW – Resor 2 piórowy

 • Producent: Weweler
 • Nr. katalogowy: F179Z197ZA75
 • Nr. OEM:
 • grub. 2×38 mm
 • szer. 100 mm
 • dług. Lx/Ly: 500/395 mm
 • dług. L1/L2/L3: 250/50/70 mm
 • SilentBlock: 30/60 mm
 • Waga: 43.5 kg

BPW – Resor 2 piórowy

 • Producent: Weweler
 • Nr. katalogowy: F179Z202AA75
 • Nr. OEM:
 • grub. 2×43 mm
 • szer. 100 mm
 • dług. Lx/Ly: 550/470 mm
 • dług. L1/L2/L3: 320/50/70 mm
 • SilentBlock: 30/57 mm
 • Waga: 55.2 kg

BPW – Resor 2 piórowy

 • Producent: Weweler
 • Nr. katalogowy: F179Z207AA75
 • Nr. OEM:
 • grub. 2×45 mm
 • szer. 100 mm
 • dług. Lx/Ly: 690/400 mm
 • dług. L1/L2/L3: 250/50/70 mm
 • SilentBlock: 30/57 mm
 • Waga: 59.3 kg

BPW – Resor 2 piórowy

 • Producent: Weweler
 • Nr. katalogowy: F179Z207AA75
 • Nr. OEM:
 • grub. 2×45 mm
 • szer. 100 mm
 • dług. Lx/Ly: 690/400 mm
 • dług. L1/L2/L3: 250/50/70 mm
 • SilentBlock: 30/57 mm
 • Waga: 59.3 kg

BPW – Resor 2 piórowy

 • Producent: Weweler
 • Nr. katalogowy: F179Z210AA75
 • Nr. OEM:
 • grub. 2×43 mm
 • szer. 100 mm
 • dług. Lx/Ly: 500/440 mm
 • dług. L1/L2/L3: 295/50/70 mm
 • SilentBlock: 30/57 mm
 • Waga: 48.8 kg

BPW – Resor 2 piórowy

 • Producent: Weweler
 • Nr. katalogowy: F179Z127ZA75
 • Nr. OEM:
 • grub. 2×30 mm
 • szer. 100 mm
 • dług. Lx/Ly: 550/615 mm
 • SilentBlock: 30/60 mm
 • Waga: 40.8 kg

BPW – Resor 2 piórowy

 • Producent: Weweler
 • Nr. katalogowy: F179Z214AA75
 • Nr. OEM:
 • grub. 2×40 mm
 • szer. 100 mm
 • dług. Lx/Ly: 550/465 mm
 • dług. L1/L2/L3: 320/50/70 mm
 • SilentBlock: 30/57 mm
 • Waga: 52 kg

BPW – Resor 2 piórowy

 • Producent: Weweler
 • Nr. katalogowy: F179Z123ZB75
 • Nr. OEM:
 • grub. 2×32 mm
 • szer. 100 mm
 • dług. Lx/Ly: 425/495 mm
 • SilentBlock: 30/60 mm
 • Waga: 38.5 kg